“СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА е основанo през 2000 г. Основният и предмет на дейност е свързан с извършване на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата се развива в две основни направления, които позволяват да отговори на всички изисквания на своите клиенти във връзка с оценката на риска, контрола на параметрите на работната среда и оценка на здравното състояние на работещите.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА е основан през 2009 година. В медицинския център функционират кабинети по вътрешни болести, клинична хематология, клинична имунология, гастроентерология и онкология.