ЗА НАС

“СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД гр.СТАРА ЗАГОРА  е основана през 2000 г. Основният и предмет на дейност е свързан с извършване на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата се  развива в две основни направления, които позволяват да отговори на всички  изисквания на своите клиенти във връзка с оценката на риска, контрола на параметрите на работната среда и оценка на здравното състояние на работещите.

“СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД е в състояние и предлага възможност за своевременно предоставяне на информация и консултации по въпросите, свързани със здравето и безопасността при работа. “СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД  гарантира осигуряване на непрекъснат контакт с експертите си в рамките на нормалното работно както и при възникване на извънредни ситуации в извънработно време.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА е основан през 2009 година. В медицинския център функционират кабинети по вътрешни болести, клинична хематология, клинична имунология, гастроентерология и онкология.

Comments are closed.