ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

sertifikat 28.01.20Органът за контрол от вида С при „СТМ – ЕКСПЕРТ“ ООД е създаден през 2004 г. и е акредитиран от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с регистрационен номер 226 ОКС, като независима страна, извършваща контрол на нови или в експлоатация обекти и съоръжения.

За осигуряване на по-висока степен на комфорт за клиентите органът за контрол предоставя комплексни услуги в областите за контрол на физични и химични фактори на работната среда и електробезопасност.

Тук работят специалисти, притежаващи високо ниво квалификация, дългогодишен професионален и практически опит, необходими за извършването на контрол, както и за оценка на съответствието спрямо изискванията на действащите нормативни документи.

За поддържане на своята компетентност персоналът на органа за контрол участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в съответните области.

Органът за контрол разполага със съвременна апаратура, калибрирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2012.

Приоритет за нас са:
• Качеството при извършване на контрола;
• Гарантиране в най-висока степен безпристрастност на извършената оценка;
• Бързина и високо ниво на извършваните услуги.

Comments are closed.