ЕКИП

Ръководител на службата по трудова медицина – д-р Феодора Максимова – специалист по хигиена на труда/трудова медицина, дългогодишен завеждащ отдел “Хигиена на труда” в ХЕИ гр.Ст.Загора – над 40 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа, експертна и консултантска дейност.

“СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА разполага с висококвалифицирани специалисти:

• Магистър по здравословни и безопасни условия на труд и магистър по приложна социална психология – с над 10 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа.

• Машинен инженер с над 14 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа и областта на енергетиката.

• Санитарен инспектор с над 30 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа.

• Технически специалист – над 5 години стаж в областта на здравето и безопасността при работа.

Служителите от персонала на “СТМ-ЕКСПЕРТ” ЕООД владеят английски, френски и руски език.

Comments are closed.